splitové tepelné čerpadlo

Splitové tepelné čerpadlo s ktorým v zime kúrite a v lete chladíte.

Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda dokáže až 80% tepelnej energie získať zadarmo z vonkajšieho prostredia. Čerpadlo je rozdelené na vonkajšiu a vnútornú jednotku, pričom vnútorný modul sa vyznačuje zaujímavým moderným dizajnom. Splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda vyžaduje spomedzi všetkých tepelných čerpadiel najnižšie vstupné investície.
Mimoriadnou výhodou je schopnosť reverzibilného chodu, čo znamená, že toto čerpadlo dokáže nielen vykurovať a ohrievať pitnú vodu, ale aj chladiť. V kombinácii so sálavým systémom vykurovania, resp. chladenia cez steny či stropy získate pre váš dom v jednom systéme dve riešenia. V zime kúrite a v lete chladíte príjemným a zdravým spôsobom, aký dokážu poskytnúť len sálavé systémy.

Prezentačné video

Prednosti splitového tepelného čerpadla

Splitové tepelné čerpadlo je určené na prevádzku v každom ročnom období. S čerpadlom máte v dome vždy takú vnútornú klímu, akú si želáte. V zime príjemné teplo a pri letných horúčavách vaše priestory jemne vychladí. Aj životné prostredie profituje na vašom pohodlí, lebo až 80 % tepelnej energie získavajú tepelné čerpadlá z energie okolitého prostredia. Tým sa šetrí CO2 a chránia fosílne zdroje.

Inštalácia tepelného čerpadla má zmysel práve pri novostavbách a dobre zateplených stavbách, pretože sa tu dosahuje veľmi dobrý pomer vloženej energie (prúdu) a získaného tepla. Ak už máte na streche fotovoltické zariadenie, môžete vyrobený prúd použiť aj priamo na napájanie tepelného čerpadla prostredníctvom funkcie Smart Grid Ready.

tepelne_cerpadlo_wolf
splitove_tepelne_cerpadlo_wolf

princíp fungovania splitového tepelného čerpadla

Výparník
Do výparníka sa privádza okolitým vzduchom nízko potenciálne teplo. Privedené teplo spôsobuje vyparovanie chladiva, pary chladiva sa stávajú nositeľom tepelnej energie a tu prenášajú do kompresora. Vzduch, ktorého prúdenie cez výparník zaisťuje axiálny ventilátor alebo ventilátory, sa pritom ochladí. Vzduchová cesta predstavuje primárny okruh tepelného čerpadla.

Kompresor
Nasáva pary z výparníka, stláča ich a vytláča do kondenzátora. Práca na pohon kompresora sa premení na teplo, ktoré sa pripočíta k teplu privedenému do výparníka.

Kondenzátor
Energia privedená do kondenzátora parami chladiva z výparníka a kompresora sa prenáša do cirkulujúceho vykurovacieho média (sekundárny okruh tepelného čerpadla). Preneseným teplom sa vykurovacie médium ohrieva.

Expanzný ventil
Tlak sa znižuje, ochladené médium môže znovu prijať teplo z vonkajšieho prostredia, cyklus sa začína odznova.