Radiátorové kúrenie

Pri klasických radiátoroch ide o konvenčné vykurovanie. Teplo sa do priestoru odovzdáva pomocou vykurovacích telies, ktoré môžu byť na dotyk príliš horúce. Ak ich chcete použiť, musíte s nimi počítať pri dispozičnom riešení bytu, pretože zaberajú priestor a často sú architektonicky rušivým prvkom. V porovnaní s podlahovým kúrením si však vyžadujú menej investičných nákladov.

Medzi ich výhody možno rátať aj to, že pružne reagujú na náhle zmeny teploty, najmä v prechodných obdobiach. Poruchy pri vykurovaní (prípadné vytekanie vody zo systému, zavzdušnenie a pod.) ľahko odhalíte a bez problémom odstránite. Pri zmene teplotných požiadaviek môžete kúrenie bez väčších ťažkostí prispôsobiť novým podmienkam. Čo sa týka vzduchu, radiátorové kúrenie ho víri v zvýšenej miere, preto je potrebné udržiavať radiátory stále čisté, v opačnom prípade sú nevhodné pre alergikov.

Hlavnou výhodou klasického vykurovania oproti podlahovému kúreniu sú krátke nábehové časy pri zmene vnútornej teploty. Ďalšou nespornou výhodou sú nižšie investičné náklady cca o 30%.

Jednoducho pokiaľ si užívateľ zmení teplotu pootočením termostatickej hlavice na vykurovacom telese, zmena sa prejaví takmer okamžite. Z tepelno-technického hľadiska môže nastať prípad, keď podlahové kúrenie nám nestačí na zabezpečenie tepelnej pohody v miestnosti. Sú to hlavne miesta s väčšími presklennými plochami. Tu je nutné kombinovať podlahové kúrenie s klasickým radiátorovým kúrením alebo pomocou podlahových konvektorov. Pestrosť a konštrukčné prevedenie armatúr a termostatov umožňujú hydraulicky prispôsobiť množstvo pretekajúcej vykurovacej vody a tým hospodárne odovzdať teplo jednotlivým vykurovacím telesám.
radiátory radiátorvýmena radiátora