Minimálna hrúbka pre maximálny komfort v miestnosti – systém podlahového vykurovania Uponor Minitec pre rekonštrukcie kúrenia

Príprava podkladu pre montáž podlahového kúrenia Uponor Minitec

 

Malá hrúbka, rýchly nábeh teploty, rýchla inštalácia, krátky čas nábehu: Uponor Minitec Vám ponúka viacero výhod. Uponor Minitec fóliu pre rúrky PE-Xa 9,9 x 1,1 mm je možné položiť na každý typ podlahy. Vďaka minimálnej hrúbke 15 mm je tento systém špeciálne navrhnutý pre rekonštrukcie kúrenia.
Systémová doska vďaka vysokej miere perforácie dovoľuje poteru aby všade zatiekol a vytvoril tak plný prierez dokonale spojený s podkladovým betónom.
Zadná strana systémovej dosky je vybavená lepiacim povrchom zabezpečujúc tak správnu polohu. Samolepiace koncové izolačné pásy umožňujú správnu fixáciu okolo stien.
Nivelačný poter sa zalieva priamo na systémovú dosku, čo spolu tvorí celkovú hrúbku podlahového kúrenia len 15 mm. Po krátkom čase schnutia je možné rovno na tento systém položiť požadovanú podlahovú krytinu. Pretože sú rúrky vedené hneď pod vrchnou vrstvou, čas nábehu podlahového vykurovania je veľmi krátky a systém môže fungovať pri nízkych teplotách vody a je schopný rýchlo reagovať na požadované zmeny.

Jednoduché na inštaláciu, okamžite k dispozícii

Hlavné výhody systému Uponor Minitec sú nízke náklady na inštaláciu a perfektný výsledný komfort pre užívateľa. Systém Minitec umožňuje bezpečné kráčanie po systémovej doske bez akéhokoľvek porušenia jej celistvosti či poškodenia rúrky, pričom inštaláciu je schopný vykonať jeden inštalatér, čím sa ušetria aj náklady. Systémová doska Minitec je vhodná pre všetky možné tvary miestností a nevyžaduje inštaláciu až po okraj podlahy. Uponor Minitec takisto nevyžaduje kompenzačné elementy pre dvere.
Pri aplikácii systému Uponor Minitec na pôvodnú drevenú podlahu odporúčame vyliať 5 mm nivelačný poter pre dosiahnutie čo najrovnejšieho povrchu podkladovej konštrukcie. Uponor Minitec je tiež vhodný na inštaláciu na asfaltové povrchy. Po natretí penetračného náteru a jeho zaschnutí, je možne ihneď nalepiť systémovú dosku Minitec.
Flexibilné PE-Xa rúrky 9,9 x 1,1 mm sa vkladajú do predpripravených drážok Uponor Minitec systémovej dosky fóliových elementov.
Rúrka pevne drží v drážkach systémovej dosky prostredníctvom plastových výčnelkov (štuplov), pričom umožňuje inštaláciu rúrky pod 90° uhlom, ale aj 45° uhlom.

 

Výhody:

 

• Ideálne pri dovybavenie existujúcich budov podlahovým vykurovaním (renovácia budov)
• Vhodné na priamu inštaláciu na poterové alebo dlaždicové podlahy
Hrúbka len 1,2 cm + poter 0,3 cm = celá podlaha 1,5 cm
Nízkonákladová inštalácia systémovej dosky a rúrky
• Hneď po inštalácii je možné po systémovej doske chodiť
• Krátke časy nábehu
• Ideálne pri použití s tepelným čerpadlom, kondenzačným kotlom, elektrickým kotlam, resp. obnoviteľnými zdrojmi energie vďaka nízkej teplote vody pre vykurovanie
• Možnosť priamej inštalácie

 

Podmienky inštalácie

Stavebné podmienky pred inštaláciou Uponor Minitec systému musia byť všetky okná a vonkajšie dvere už namontované. Steny musia byť omietnuté a všetky elektrické a rozvodné napojenia musia byť dokončené. Rámy dverí musia byť osadené. Všetky komponenty susediace s pripravenou podlahou musia byť na svojom mieste (DIN EN 18560, part 2, section 4 „Structural requirements“). Pri inštalácii nivelačných vrstiev sa riaďte návodmi od výrobcu.
Nosná plocha (napr. poter) musí byť dostatočné suchá a rovná. Povrch musí byť hladký, bez výčnelkov, káblov, atď. Ak sa objavia praskliny, musia sa opraviť.

Spodná nosná konštrukcia musí byť prekontrolovaná podlahárskou firmou a všetky prípadné praskliny musia byť dôkladne opravené.

Vyrovnávacie vrstvy Ak podklad nespĺňa požiadavky ohľadom rovinnosti povrchu, musí sa aplikovať vhodná nivelizačná vrstva. Tieto požiadavky platia pre poterové a drevené podlahy. V mnohých prípadoch v starších budovách sú podlahy poškodené. Väčšinou stačí nášlapnú vrstvu (parkety) priskrutkovať a utesniť v nich netesnosti pre dosiahnutie rovnej a hladkej plochy pripravenej na inštaláciu.

Nespevnené drevené podlahy sa môžu časom prehnúť a to sa nedá nikdy vylúčiť podkladovou vrstvou alebo suchými vrstvami pre rozloženie zaťaženia.

Nivelačná vrstva môže byť realizovaná použitím samonivelačnej zmesi. Pred inštaláciou samonivelačnej zmesi je zvyčajne nutné prebrúsenie existujúcej drevenej podlahy. Hrúbka nivelačnej vrstvy môže byť v rozmedzí 3 až 15 mm.
V dnešnej dobe existuje široká škála nivelačných zmesí od rôznych výrobcov, ktoré boli testované a deklarované ako vhodné pre použitie k systému Minitec.

Povrch podkladovej vrstvy musí byť suchý, hladký a bez oddeľujúcich sa vrstiev. Musí mať správne uchytenie a dostatočnú záťažovú kapacitu. Drevené podlahy musia byť pripevnené k podkladu a inštalované pomocou systému pero-drážka. Nesmú sa pohybovať proti sebe alebo kývať. Ak je to potrebné, zaistite ich s prídavnými skrutkami. Použite vhodnú nivelačnú zmes (riaďte sa pokynmi výrobcu tejto zmesi)


Uponor Minitec na jestvujúcej podlahe alebo na izolovanej podlahe.
Uponor Minitec môže byť inštalovaný na jestvujúcej podlahe alebo izolácii, použitím systémových komponentov napríklad od Knauf alebo Baumit. Izolačnú vrstvu v tom prípade tvorí Knauf Steico Standard impact zvuková izolácia, alebo Knauf Therm EPS 035/040 DEO izolačné dosky s hrúbkou 10 alebo 20 mm.

Spoje
Spoje na hranách/okrajové dilatačné pásy
Okrajové dilatačné pásy majú dôležitú funkciu a inštalujú sa medzi poter a vertikálne časti budovy. Existujúce časti podlahy prepojené s novým poterom riešte vždy s pomocou dilatačného pásu Minitec nad výšku nového poteru. Dilatačné pásy musia vždy presahovať výšku hornej hrany poteru podlahovej krytiny. Vyčnievajúce časti týchto pásov musia byť zachované a neodstránené až pokým sa nepoloží podlahová krytina.


Dilatačné škáry
Dilatačné škáry sú škáry v potere ktoré oddeľujú jednotlivé dilatačné celky. Podobne ako okrajové dilatačné pásy musia byť riešené vhodným spojovacím profilom do výšky novej podlahy a tiež podlahovej krytiny.

Požiadavky na tepelnú izoláciu pri rekonštrukciách budov
Podlahy nad vykurovanými miestnosťami Uponor Minitec je špeciálna tenkovrstvová konštrukcia pre podlahové vykurovanie ktorá nie je špeciálne uvedená v norme DIN EN 1264. Z tohto dôvodu hodnoty tepelného odporu R, ktoré sú v nej špecifikované pre systémy podlahového vykurovania typu A, B a C nie sú záväzné.

Ak je potrebné inštalovať tepelnú a/alebo zvukovú izoláciu, v prvom rade skontrolujte skladbu existujúcej podlahy. Ak by jej hodnoty neboli adekvátne, Uponor Minitec môže byť inštalovaný na izolačnú vrstvu odsúhlasenú výrobcom na takéto použitie.