Zmiešavacia súprava podlahového kúrenia

 • Zmiešavacia súprava sa používa na udržovanie konštantnej výstupnej teploty vykurovacej vody podlahového kúrenia
 • Teplotu výstupnej vykurovacej vody je možné pomocou termostatickej hlavice priebežne nastavovať v rozmedzí 20 – 70 °C.
 • Takisto je možné obmedziť rozsah nastavenia podľa min./max. teploty. Hodnotu výstupnej teploty vykurovacej vody je možné priamo odčítať na teplomere zmiešavacej súpravy.
 • Zmiešavacia súprava je určená na použitie v zariadeniach s kombinovaným plošným vykurovaním / chladením.
 • Pri chladení otvorí ovládač termostatu trojcestný zmiešavací ventil a súčasne uzatvorí obtokovú rúrku. K regulácii teploty vykurovacej vody prichádza externe, napr. prostredníctvom studenovodnej súpravy alebo reverzibilného tepelného čerpadla.
 • Zmiešavacia súprava je určená na priamu montáž na ľavú alebo pravú stranu všetkých rozdeľovačov pomocou prevlečnej matice s vnútorným závitom 1“.
 • Má kompaktné rozmery umožňujúce montáž do všetkých štandardných skriniek k rozdeľovačom.
 • Zmiešavacia súprava je určená na použitie v suchých miestnostiach určených na bývanie alebo podnikanie.
 • Bežne sa inštaluje v kotolni alebo v skrinke rozdeľovača plošného vykurovania.
 • Zmiešavacia súprava je dodávaná s úsporným obehovým čerpadlom podľa platného cenníka.
 • Použitie, ktoré nie je v súlade s pôvodným určením zariadenia, musí byť pred uvedením do prevádzky preverené na základe platných predpisov.
Zmiešavacia súprava so vstrekovaním s termostatickou hlavicou
Možnosť výberu pre cca max. 6 – 7 okruhov podlahového kúrenia alebo pre 2 – 12 okruhov podlahového kúrenia. Regulácia podlahového kúrenia vstrekovaním. Pomocou termostatickej hlavice sa teplota podlahového vykurovania reguluje na konštantne nastavenú teplotu. Na výber je možnosť voľby zmiešavacej súpravyobehovým čerpadlom energetickej triedy A Alpha 2. Podmienkou správnej funkcie zmiešavacej súpravy je, aby pracovná teplota zdroja bola min. o 10 – 15 °C vyššia ako pracovná teplota podlahového kúrenia

Zmiešavacia súprava so zmiešavacím ventilom s termostatickou hlavicou
Súprava určená pre cca 2 – 12 okruhov podlahového kúrenia. Regulácia podlahového kúrenia klasickým zmiešavaním s možnosťou napojenia na hydraulický vyrovnávač. Pomocou termostatickej hlavice sa teplota podlahového vykurovania reguluje na konštantne nastavenú teplotu. Na výber je možnosť voľby zmiešavacej súpravy s obehovým čerpadlom energetickej triedy A Alpha 2.

Zmiešavacia súprava so vstrekovaním a s 3-bodovým pohonom 230 V
Súprava určená na zapojenie do ekvitermickej regulácie. Súčasťou zmiešavacej súpravy nie je regulácia a snímač teploty. V prípade zapojenia napr. do regulácie kondenzačných kotlov treba vyriešiť riadenie 3-bodového pohonu 230 V a spínanie chodu obehového čerpadla zmiešavacej súpravy. Tento variant odstraňuje podstatný nedostatok zmiešavacích súprav s termostatickou hlavicou, čiže náročnú reguláciu výkonu zmiešavacích súprav v závislosti od požadovaného vykurovacieho výkonu, t. j. vonkajšej teploty.Zmiešavacia súprava na rozdeľovač pre podlahové a stenové kúrenieZmiešavacia súprava pre podlahové a radiátorové kúrenie
 •  captcha»