Výber správnej podlahy na podlahové kúrenie

Logickou požiadavkou na podlahovú krytinu je, že musí čo najlepšie prepustiť teplo. Z tohto dôvodu je najvhodnejšia keramická dlažba, ktorá dobre vedie teplo. Na podlahové kúrenie môžeme položiť aj laminátové alebo drevené parkety, avšak iba také, ktoré sú na to výrobcom parkiet doporučené. Ich hrúbka by nemala presiahnuť 10 mm - 15 mm. Pri laminátových parketách by to mali byť parkety s priamou lamináciou (tzv. melamínové). Drevené parkety musia mať stabilný základ z materiálu, ktorý sa vplyvom teploty nedeformuje – vhodná je napr. brezová preglejka alebo HDF doska. Nášľapná vrstva by mala byť vyrobená z tvrdých drevím ako sú napr. exotické dreviny, orech, dub a pod.

Ak je v miestnosti podlahové kúrenie, odborníci sa jednoznačne zhodujú, že čím menší je tepelný odpor nášľapnej vrstvy podlahy, teda čím horšie izoluje, tým lepšie. Preto by ste jednoznačne nemali siahať po hrubých kobercoch – i keď ani kombinácia niektorých typov kobercov s podlahovým kúrením (teplovodným) sa nevylučuje.

Môžete použiť aj linoleum (známe aj pod označením marmoleum), ktoré sa opäť vracia na výslnie záujmu architektov (a nielen ich). Pre linoleum je nutný dokonale rovný podklad, v prípade podlahového kúrenia je dôležité použiť takú nivelačnú hmotu, ktorá vplyvom vyšších teplôt nepopraská.

Ak si vyberiete drevenú podlahu tak použite ...
 
 • laminované veľkoplošné dosky s dobrou rozmerovou stálosťou, ktoré neabsorbujú vlhkosť,
 • kvalitne vysušené (najviac 8 % vlhkosti) a impregnované prírodné drevené dosky so spojmi na pero a drážku,
 • klasickú doskovú palubovku položenú na trámikoch, pod ktorou môže byť zabudovaný len priamovýhrevný elektrický systém,
 • drevenú podlahovú krytinu, ktorú odporučil výrobca podlahového kúrenia a je označená piktogramom; určite to nebude buk ani kanadský javor, ktoré sú mimoriadne citlivé na výkyvy teploty a vlhkosti,
 • vhodnú hrúbku dreva: pritenké sa rozsuší, veľmi hrubé zase izoluje proti prestupu tepla viac, ako treba. Osvedčená hrúbka je 15 mm.
pričom je dôležité dodržať, aby:
 • teplota drevenej vykurovanej podlahy neprekračovala 27 °C
 • výkon káblov podlahového kúrenia nepresiahol 80 W/m2
 • sa na reguláciu teploty v miestnosti s podlahovým kúrením nainštalovaným pod drevenou krytinou použili termostaty vybavené podlahovým aj priestorovým snímačom
 • v skladbe podlahy bola zvlášť kvalitná tepelná izolácia – drevo má lepšie tepelnoizolačné účinky ako keramika
 • tri týždne zrela a schla betónová vrstva, v ktorej sú uložené rúrky alebo káble
 • betónový podklad bol čistý, rovný a suchý. To, či je podklad pripravený na inštaláciu ďalších vrstiev, možno testovať gumovou rohožou, ktorá sa na noc položí na betónový podklad. Orosená rohož znamená, že betón nie je dosušený. Stavebné firmy by mali zabezpečiť meranie – objemová vlhkosť betónu nesmie prekročiť 2,7 %
 • položeniu drevenej podlahy predchádzal šesťtýždňový proces postupného nábehu kúrenia, potom následná revízia podlahového kúrenia a tlakové skúšky
 • sa parkety ešte pred uložením uskladnili asi na jeden týždeň do priestoru, kde budú zabudované. Takto sa dá vyvarovať vzniku škár spôsobených sťahovaním dreva
 • sa drevená podlaha uložila na parozábranu a špeciálnu podložku pri pracovnej teplote podlahy 15 až 18 °C, teplote vzduchu 20 °C, relatívnej vlhkosti vzduchu 60 %
 • sa pri lepení drevenej krytiny pracovalo výlučne s lepiacimi hmotami, ktoré schválil výrobca podlahového kúrenia, inak by sa mohli vyparovať škodlivé látky
 • sa drevená podlaha fixovala o podklad napríklad celoplošným lepením
 • sa vzhľadom na citlivosť dreva teplota znižovala alebo zvyšovala postupne – maximálne o dva stupne denne aj napriek náhlej zmene vonkajších teplôt.
Ak si vyberiete keramiku tak použite ...
 • na lepenie a škárovanie dlažby sa použijú flexibilné zmesi vhodné na podlahové kúrenie; dlažba by mala mať čo najväčšie rozmery (viac ako 0,1 m2)
 • tepelný odpor krytiny nepresiahne hodnotu 0,15 m2 . K/W; v tomto smere sa za najvhodnejšiu považuje keramická dlažba
 • sa nezabudne na dostatočné dilatovanie
Podlahové kúrenie a drevená podlaha, Skladba podlahy pre podlahové kúreniePodlahové kúrenie a keramická dlažbaPodlahové kúrenie a linoleumPodlahové kúrenie a drevená podlaha
 •  captcha»