TACKER Systém podlahového kúrenia

Systém podlahového kúrenie TACKER

je systém podlahového vykurovania  technicky menej dokonalý systém kotvenia trubiek, ktorý pre ich uchytenie používa  špeciálne kotviace spony. Spony sa háčikmy zachytia za fóliu nalepenú na polystyrénovom páse. Montáž systému je dlhšia a náročnejšia oproti systému so systémovou doskou. Je určený na zaliatie cementovým alebo anhydrídovým poterom , tzv . " Mokrý systém ".


Základné komponenty systému Tacker

Viacvrstvové rúrky s rozmerom 16 x 2 mm sú tvarovo stále , s vysokou teplotnou a tlakovou odolnosťou a minimálnou tepelnou rozťažnosťou . Majú kyslíkovú bariéru. Je možné s nimi pracovať
aj pri nižších teplotách ( až do -15 ° C ), sú chemicky odolné a vyznačujú sa minimálnou tepelnou rozťažnosťou. Rúrky je možno použiť tiež k rozvodom vody.

Systémový pás z bezfreónového polystyrénu s fóliou s predtlačeným rastrom a postranným presahom na spájanie jednotlivých systémových pásov. Presah rastrovanej fólie so šírkou 1 m sa spája lepiacou páskou . Vzdialenosti pokladanie rúr sa pri dodrdžaní polomeru ohybu môžu ľubovoľne pohybovať medzi 5 až 30 cm . Účinne zabraňuje úniku tepla , izoluje voči vlhkosti a výrazne tlmí krokový hluk ( 28 dB ) na všetkých druhoch povrchu. Je vhodný pre všetky typy podkladov vrátane liatych poterov . Rezacím nožom sa veľmi ľahko upravuje na požadovanú veľkosť . K systémovému pásu sa rúrky upevňujú pomocou špeciálnych kotviacich spôn . Ku sponkovanie sa používa špeciálny montážny prístroj , ktorý výrazne urýchľuje montáž. Systémový pás slúži na ukotvenie rúrok d 15-20 mm

Rozdeľovač slúži na napojenie jednotlivých okruhov podlahového kúrenia. Pomocou regulačných prvkov je možné riadiť prietoky v jednotlivých okruhoch a tak zabezpečiť tepelnú pohodu v miestnosti . Rúrky sa na rozdeľovač upevňujú pomocou adaptérov so zvieracími spojmi . Pripojovací závit 3/4 " Eurokonus je univerzálny a použiteľný pre priemery rúrok d 12-20 mm .
Podlahové kúrenie so systémom Tacker
Podlahové kúrenie tacker, sponkovačkaTacker systém pre podlahové kúrenia
  •  captcha»