Viacvrstvové potrubie IVAR.ALPEX - GAS

Charakteristika

Kvalita kombinovaná s flexibilitou stojí za úspechom najkvalitnejšieho plastového potrubia nemeckej firmy FRÄNKISCHE pod ochrannou známkou ALPEX.

Potrubie IVAR.ALPEX-GAS je vždy správna voľba pre domové rozvody plynu v budovách s pracovným pretlakom do 5 bar.

Základným pilierom pre kvalitnú a bezpečnú montáž tohto systému je TPG 704 01, TPG 704 03 a najmä na neho nadväzujúce podrobné a záväzné firemné technická norma PTN 704 05.

Uvedený systém ponúka doposiaľ nepoznané variability rozvodov s možnosťou vonkajšieho vedenia plynu v krajine od HUP (hlavný uzáver plynu) skrz obvodovú stenu až po koncový spotrebič, u vnútorného vedenia inštalácie v podlahách v trase najkratšej k odbernému zariadeniu a inštalácia v múroch pod omietkou stien bez potreby oceľového krytia.

Z pohľadu investorov je oceňovaná technológia montáže, ktorá uprednostňuje nebývalo vysoké bezpečnostné štandardy a taktiež je pozitívne vnímaná možnosť skrytého vedenia plynovodu v konštrukciách, najmä podlahách, čo prispieva k estetickej čistote interiérov.

Z pohľadu realizačných firiem je veľmi pozitívne hodnotená predovšetkým dostupnosť systémových komponentov ALPEX-GAS v obchodnej sieti a podrobná prepracovanosť ich použitie v realizačnej praxi podľa PTN 704 05.

Potrubie je tvorené piatimi vrstvami a je výsledkom technicky premyslenej konštrukcie s presne na seba nadväzujúcimi vrstvami , nosná AL vrstva je pozdĺžne zvarená a špeciálny tmel viaže na túto Al vrstvu z vnútornej strany sieťovaný polyetylén a z vonkajšej strany vysoko tepelne stabilizovaný polyetylén.

Kombinuje výhody kovu, ako je nízka teplotná rozťažnosť, difúzna tesnosť, rozmerová stálosť

Má vysokú odolnosť proti korózii, tvorbe vápenných usadenín a vysokú chemickú odolnosť.

Má vynikajúcu kompatibilitu s inými materiálmi a zvukovú pohltivosť

Pri výrobe potrubia je kladený maximálny dôraz na kvalitu a bezpečnosť.

rozvod plynu ivar alpex-gas, montáž plynovodu, cena montáže plynovodu, montáž inštalácia plynového potrubia

Základné technické a prevádzkové parametre
maximálny tlak 10 bar
maximálna teplota +120 ° C
maximálny prevádzkový tlak do 5 bar (MOP 5)
prevádzková teplota -20 ° C až +60 ° C
materiálové zloženie PE - AL - PEX (tepelne stabilizovaný polyetylén - hliníková vrstva - sieťovaný polyetylén)
farba žltá
použiteľné pre rozvody zemného plynu, bioplynu a propánu podľa PTN 704 05
sila AL vrstvy od 0,4 mm do 0,8 mm v závislosti od rozmeru potrubia
hrúbka steny potrubia od 2 mm do 3 mm v závislosti od rozmeru potrubia
dodávané rozmery potrubia 20, 26 a 32 mm v 5m tyčiach alebo v návinoch 50 a 100 m
spája sa lisovacou tvarovkou radu PT-GAS
 
plasthliník ivar alpex-gas, plynovod s plasthliníka, rozvod plynu od uzáveru plynu, montáž plynovodu, montáž rozvodu potrubia
  •  captcha»