Kondenzačný kotol

Ak sa rozhodnete pre kondenzačný kotol, volíte si spoľahlivý zdroj tepla s rýchlou návratnosťou. Kondenzačná technika je v dnešnej dobe vyspelá, zásobovanie plynom má dlhú tradíciu a novoobjavené ložiská plynu predpovedajú sľubnú budúcnosť.
Zemný plyn je najekologickejšie palivo. Pri spaľovaní plynu sa na kilowtthodinu uvoľní iba zhruba 200 g CO2, pri uhlí do 400 g/kWh. Výhodou zemného plynu je, že sa nemusí skladovať na mieste odberu, takže zbytočne neplytvá miestom.

Kondenzačná technika je spoľahlivá, overená, bezpečná  a neustále sa zlepšuje a modernizuje. Kondenzačné kotly sa vyznačujú efektívnym využívaním energie vďaka zvýšenému odvádzaniu tepla zo spalín do vykurovacieho okruhu. Maximalizuje sa jeho využitie pri vykurovaní a ohreve pitnej vody. Tým sa dosahuje mimoriadne vysoký normovaný stupeň využitia do 99% (Hs) s nízkou spotrebou a nízkymi emisiami škodlivín v spalinách, čo je dôkaz efektívnosti.

Ak chcete už za krátky čas ušetriť náklady na energiu a znížiť emisie CO2, s kondenzačným kotlom sa to dá hospodárne ako so žiadnym iným energetickým systémom. V porovnaní s 13-ročným starým nízkoteplotným kotlom je úspora paliva až 40%. Pri štvorčlennej rodine to môže byť až 700 eur ročne, takže náklady na kúpu kondenzačného kotla sa vrátia v priebehu niekoľkých rokov.
kondenzačný kotol prešov, kondenzačný kotol wolf cgb cgw cgs czs, kondenzačný kotol montáž prešov, kondenzačný kotol výmenakondenzačný kotol cgw montáž, kondenzačný kotol wolf prešov, kondenzačný kotol výmena, koľko stojí kondenzačný kotol
 
  •  captcha»