Montáž plynu

V súlade s normou STN EN 1775, ktorá je zameraná na problematiku rozvodov plynu na zásobovanie budov sa reálne vytvorili podmienky pre aplikáciu nových potrubných rozvodov na zemný plyn.

montaz_plynu

Montáž

Časovo rýchlejšie montáže rozvodných systémov, jednoduchšie spôsoby ich vyhotovenia, pozitívne vplyvy na životné prostredie a súčasne zabezpečujú požadovanú úroveň bezpečnosti technických zariadení v praktických podmienkach.

Otázky a odpovede

Potrubie

je tvorené piatimi vrstvami a je výsledkom technicky premyslenej konštrukcie s presne na seba nadväzujúcimi vrstvami , nosná AL vrstva je pozdĺžne zvarená a špeciálny tmel viaže na túto Al vrstvu z vnútornej strany sieťovaný polyetylén a z vonkajšej strany vysoko tepelne stabilizovaný polyetylén.

Parametre

maximálny tlak 10 bar, maximálny prevádzkový tlak do 5 bar, prevádzková teplota -20 ° C až +60 ° C, dodávané rozmery potrubia 16, 20, 26 a 32 mm v 5m tyčiach alebo v návinoch 50 a 200 m, - spája sa lisovacou tvarovkou radu PT-GAS