kondenzačný kotol

Ak sa rozhodnete pre kondenzačný kotol, volíte si spoľahlivý zdroj tepla s rýchlou návratnosťou. Kondenzačná technika je v dnešnej dobe vyspelá, zásobovanie plynom má dlhú tradíciu a novoobjavené ložiská plynu predpovedajú sľubnú budúcnosť.
Zemný plyn je najekologickejšie palivo. Pri spaľovaní plynu sa na kilowatthodinu uvoľní iba zhruba 200 g CO2, pri uhlí do 400 g/kWh. Výhodou zemného plynu je, že sa nemusí skladovať na mieste odberu, takže zbytočne neplytvá miestom.

Kondenzačná technika je spoľahlivá, overená, bezpečná  a neustále sa zlepšuje a modernizuje. Kondenzačné kotly sa vyznačujú efektívnym využívaním energie vďaka zvýšenému odvádzaniu tepla zo spalín do vykurovacieho okruhu. Maximalizuje sa jeho využitie pri vykurovaní a ohreve pitnej vody. Tým sa dosahuje mimoriadne vysoký normovaný stupeň využitia do 99% (Hs) s nízkou spotrebou a nízkymi emisiami škodlivín v spalinách, čo je dôkaz efektívnosti.

Ak chcete už za krátky čas ušetriť náklady na energiu a znížiť emisie CO2, s kondenzačným kotlom sa to dá hospodárne ako so žiadnym iným energetickým systémom. V porovnaní s 13-ročným starým nízkoteplotným kotlom je úspora paliva až 40%. Pri štvorčlennej rodine to môže byť až 700 eur ročne, takže náklady na kúpu kondenzačného kotla sa vrátia v priebehu niekoľkých rokov.


Ako funguje kondenzačný plynový kotol


Je to kotol, ktorý využíva režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách, ktoré by inak odišlo komínom von. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod (tzv. bod kondenzácie), uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary.

Zjednodušene povedané, ochladená vykurovacia voda, ktorá sa vracia (tzv. spiatočka) z vykurovacieho systému sa pri vstupe do kotla predhrieva od teploty spalín, čím ich zákonite ochladzuje. Pri teplote vratnej vody približne do 55 °C pracuje kotol v kondenzačnom režime. Následne od spalín predhriata vykurovacia voda je v kotle dohriata na požadovanú teplotu.

Vzhľadom na kondenzáciu musia byť výmenníky v kondenzačných kotloch vyrobené z antikorózneho materiálu a komínová sústava kotla musí byť tiež odolná korózii. Teplota spalín sa pohybuje v rozmedzí 40 – 90 °C. Záleží od teploty vykurovacej vody a využitia kotla. Kondenzačný kotol je vhodný pre všetky druhy vykurovacích systémov, hlavne podlahového vykurovania. Účinnosť kondenzačných kotlov počítaná z tzv. spaľovacieho tepla dosahuje až 98 %. Zostávajúce dve percentá strácame - spalinami, sálaním kotla a odvádzanom kondenzáte, čo sú naozaj len veľmi malé straty a využite energie obsiahnutej v plyne je naozaj veľmi vysoké.

Regulácia

S jedným regulátorom ovládať kondenzačný kotol aj rekuperáciu vzduchu, alebo tepelné čerpadlo, rekuperáciu vzduchu a ešte aj solár? S regulátorom BM-2 od firmy Wolf to nie je žiadny problém.

Prednosti regulátora

Regulátor Wolf BM-2 sa môže použiť vo všetkých nových kondenzačných kotloch s technológiou BLUE STREAM®, ako aj s Wolf splitovými tepelnými čerpadlami vzduch/voda. Regulátor vynikajúco komunikuje aj so solárnym systémom a rekuperáčnym systémom CWL Excellent. Ak ešte nie ste pripravení na inštaláciu solárneho zariadenia alebo neskôr uvažujete o riadenom vetraní obytných priestorov – žiaden problém. Systémy WOLF sú progresívne, lebo samočinne rozpoznajú každý nový komponent WOLF.

Štyri jednoduché, funkčné tlačidlá, otočné ovládanie a veľký farebný displej umožňujú rýchlu a jednoduchú prevádzku. Ak chcete ovládať vaše vykurovanie z pohodlia vašej obývačky, vy rozhodnete, či má byť BM-2 modul umiestnený priamo v zariadení alebo ako externé diaľkové ovládanie v inej miestnosti.

Vašu požadovanú optimálnu teplotu môžete nastaviť aj z pohodlia vášho gauča alebo kancelárie cez aplikáciu v smartfóne alebo cez počítač. Na to potrebujete modul rozhrania WOLF ISM7i/LinkHome a bezplatnú aplikáciu WOLF Smartset. Samozrejme, tento modul taktiež umožňuje diaľkovú diagnostiku vášho zariadenia servisným technikom. A ak chcete individuálne riadiť alebo vykurovať miestnosti vášho domova, ponúkame na požiadanie modul rozhrania WOLF ISM9. Modul s podporou WLAN možno ľahko integrovať do kompatibilných systémov SmartHome.

ovladaci_modul_wolf_bm-2
regulator_wolf_bm_modul

Prezentačné video

Výhody BM-2 modulu

BM-2 je inovatívne a inteligentné riadiace centrum pre ovládanie vykurovania, solárneho a vetracieho systému. A s našimi doplnkovými modulmi a rozhraniami môžete svoju vykurovaciu techniku ovládať aj prostredníctvom aplikácie a SmartHome.

  • Zobrazenie grafických a informačných textov vďaka veľkému farebnému displeju
  • Môže byť integrovaný do zariadenia alebo nainštalovaný v obývacej izbe
  • Rýchle a jednoduché ovládanie so štyrmi intuitívnymi funkčnými tlačidlami a otočným ovládačom
  • Slot na karty SD pre jednoduchú aktualizáciu softvéru
  • BM-2 je na vyžiadanie tiež k dispozícii v bielej farbe
  • Ovládanie zdrojov tepla WOLF najnovšej generácie, vykurovacích a zmiešavacích okruhov, systémov na ohrev vody a solárnych systémov WOLF a aj komfortného vetrania obytných priestorov CWL-Excellent
  • Voliteľné doplnkové moduly na ovládanie cez smartfón / PC alebo pre SmartHome - s modulom rozhrania WOLF ISM7i/LinHome alebo modulom rozhrania WOLF ISM9