Cenová ponuka podlahového kúrenia

Cenovú ponuku Vám zašleme vo forme podrobného položkového rozpočtu. Ponuka zohľadňuje všetky štandardné položky vykurovacieho systému a je zobrazený v zrozumiteľnej forme aj pre laika.

Pre cenový návrh je nutné dodať na náš mail - info@stelagas.sk - Pôdorysy domu alebo legendu izieb (vo formáte DWG a PDF) na mail: info@stelagas.sk - Vašu predstavu o vykurovacom systéme, prípadne Vám poradíme alebo odporučíme

Malý popisok